The energy of signed measures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Kathryn E Hare

Maria Roginskaya

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Proceedings of the American Mathematical Society

0002-9939 (ISSN) 1088-6826 (eISSN)

Vol. 132 2 397--406 -

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-08