Injektering med blaskiga bruk, är det någon idé?
Artikel i övrig tidskrift, 2007

Författare

Magnus Axelsson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Gunnar Gustafson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Väg- och vattenbyggaren

0042-2177 (ISSN)

4 22-27

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06