Towards a working density-functional theory for polymers: First-principles determination of the polyethylene crystal structure
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Jesper Kleis

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

David C. Langreth

Elsebeth Schröder

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Physical Review B

Vol. 76 10 100201(R)-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07