Potassium intercalation in graphite: A van der Waals density-functional study
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Eleni Ziambaras

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Jesper Kleis

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Elsebeth Schröder

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Per Hyldgaard

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

Physical Review B

Vol. 76 15 155425-

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Annan teknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-08