Special section on formal methods for industrial critical systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Thomas Arts

Göteborgs universitet

Jaco van de Pol

Int. Journal on Software Tools for Technology Transfer

Vol. 7 3

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10