Development of a verified Erlang program for resource locking
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Thomas Arts

Göteborgs universitet

Clara Benac Earle

John Derrick

Int. Journal on Software Tools for Technology Transfer

Vol. 5 2-3 205-220

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10