A Verification Tool for Erlang
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Lars-Åke Fredlund

Dilian Gurov

Thomas Noll

Mads Dam

Thomas Arts

Göteborgs universitet

Gennady Chugunov

Int. Journal on Software Tools for Technology Transfer

Vol. 4 4 405-420

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10