Selected papers from FMICS workshop
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Thomas Arts

Göteborgs universitet

Wan Fokkink

Electronic Notes Theoretical Computer Science

Vol. 80

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10