Modular Termination Proofs for Rewriting Using Dependency Pairs
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Jürgen Giesl

Thomas Arts

Göteborgs universitet

Enno Ohlebusch

Journal of Symbolic Computation

Vol. 34 1 21-58

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10