Testing Telecoms Software with Quviq QuickCheck
Paper i proceeding, 2006

Författare

Thomas Arts

Göteborgs universitet

John Hughes

Joakim Johansson

Ulf Wiger

Proc. of the Fifth ACM SIGPLAN Erlang Workshop

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10