A new leader election implementation
Paper i proceeding, 2005

Författare

Thomas Arts

Göteborgs universitet

Hans Svensson

Proc. of the Fourth ACM SIGPLAN Erlang Workshop

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10