Translating Erlang to mCRL
Paper i proceeding, 2004

Författare

Thomas Arts

Göteborgs universitet

Clara Benac Earle

Juan José Sánchez Penas

In Proc. of Int. Conf. on Application of Concurrency to System Design

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10