VoDkaV Tool: Model Checking for Extracting Global Scheduler Properties from Local Restrictions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Thomas Arts

Göteborgs universitet

Juan José Sánchez Penas

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10