VoDkaV Tool: Model Checking for Extracting Global Scheduler Properties from Local Restrictions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Thomas Arts

Göteborgs universitet

Juan José Sánchez Penas

Third International Conference on Application of Concurrency to System Design, IEEE Computer Society

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13