IFL 2002
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Thomas Arts

Göteborgs universitet

Ricardo Pena

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10