Verifying Erlang code: a resource locker case-study
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Thomas Arts

Göteborgs universitet

Clara Benac Earle

John Derrick

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10