Instructor based training versus computer based training - A comparative study
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

assembly skill

Virtual training

car manufacturing

Författare

Lennart Malmsköld

Roland Örtengren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Blair Carlson

Per Nylén

Journal of Educational Technology Systams

Vol. 35 4 457-478

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06