On the seamless bridging of scales in material modeling of a composite
Övrigt konferensbidrag, 2007

Författare

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Proceedings of the 20th Nordic Seminar on Computational Mechanics NSCM 20 R. Larsson and K. Runesson (eds.), 2p abstract

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07