Image Analysis in Insulator Diagnostics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Andreas Dernfalk

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

Stanislaw Gubanski

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

Insulator News & Market Report

Vol. 12 36-40

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik