Material properties for non.ceramic insulation – state of the art
Artikel i övrig tidskrift, 2004

Författare

D Birtwistle

E Brocard

R Gorur

C Greyling

Stanislaw Gubanski

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

M Henriksen

CIGRE Technical Brochure

255 1-40

Ämneskategorier

Materialteknik

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07