Dielectric Response Methods for Diagnostics of Power Transformers
Artikel i övrig tidskrift, 2004

Författare

Stanislaw Gubanski

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

P Boss

G Csepes

V Der Houhanessian

J Fillipini

P Guuinic

U Gäfvert

V Karius

J Lapworth

G Urbani

P Werelius

W Zaengl

CIRGE Technical Brochure

254 1-40

Ämneskategorier

Materialteknik

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07