Application of Dielectric Spectroscopy Measurements for Estimating Moisture Content in Power Transformers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

frequency domain spectroscopy measurements

chemical analyses

oil paper insulation

moisture content estimation

moisture measurement

transformer oil

permittivity

permittivity

power transformers

insulation system

dielectric spectroscopy measurements

X model

oil conductivity

pressboard samples

X-Y model

spectroscopy

power transformer insulation

Författare

Chandima Ekanayake

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

Stanislaw Gubanski

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

Manjula Fernando

KIEE International Transactions on Electrophysics and Applications

Vol. 4-C 3 81-90

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07