Effect of aging time on the volumetric and enthalpic glass transition of alpha-PMMA upon heating
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

P Riha

J Hadac

P Slobodian

P Saha

Rodney Rychwalski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Josef Kubát

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Polymer

Vol. 48 7356-7363

Ämneskategorier

Fysik

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06