Performance and Ageing of Semi-Conducting Glaze Insulators
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Heike Ullrich

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

Stanislaw Gubanski

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

Insulator News & Market Report

Vol. 12 2 82-88

Ämneskategorier

Materialteknik

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07