The Winding Road Ahead: A Reply
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Anna Dubois

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Luis Araujo

Journal of Purchasing and Supply Management

Vol. Vol 13/3 pp 221-222

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07