On the implementation of plane stress in computational multiscale modeling
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Robert Lillbacka

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

International Journal for Multiscale Computational Engineering

1543-1649 (ISSN)

Vol. 5-6 771-790

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-08