Uppbyggnad av EDB och spridningsberäkning samt mätning av luftföroreningar: För Ystad
Rapport, 2007

Författare

Marie Haeger-Eugensson

Martin Jerksjö

Lin Tang

Göteborgs universitet

Karin Persson

Annika Svensson

Ämneskategorier

Meteorologi och atmosfärforskning

Mer information

Skapat

2017-10-10