Determination of the coefficient of capillary flow for steam-cured light-weight concrete.
Paper i proceeding, 1960

Coefficient of Capillary Flow

Light-Weight Concrete

Författare

Per Jonell

Institutionen för byggnadsteknik

Vural Karamustafaoglu

Institutionen för byggnadsteknik

Ralejs Tepfers

Institutionen för byggnadsteknik

RILEM Symposium on Light-Weight Concrete, June 20-23, 1960, Chalmers University of Technolog, Göteborg, Sweden

Vol. Proceedings 433-437

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08