Usability test on a medical ventilator screen: Is a graphical display better than a numerical display?
Paper i proceeding, 2004

Författare

Yuanhua Liu

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Människa - teknik

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Människa - teknik

Proceedings of the 36th Nordic Ergonomics Society Conference, 2004, Kolding, Denmark

Ämneskategorier

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Skapat

2017-10-07