Evaluating alarm system design on medical equipment in the early design stage: A three-method based approach.
Paper i proceeding, 2003

Författare

Yuanhua Liu

Institutionen för människa tekniksystem

Sven Dahlman

Institutionen för människa tekniksystem

Anna-Lisa Osvalder

Institutionen för människa tekniksystem

Proceedings of the 35th Nordic Ergonomics Society Conference, 2003, Reykjavik, Iceland

Ämneskategorier

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Skapat

2017-10-07