The application of the Cognitive Walkthrough method to GUI design of computer-based medical devices
Paper i proceeding, 2002

Författare

Yuanhua Liu

Institutionen för människa tekniksystem

Anna-Lisa Osvalder

Institutionen för människa tekniksystem

Proceedings of the 34th Nordic Ergonomics Society Conference, 2002, Norrköping, Sweden

Ämneskategorier

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Skapat

2017-10-07