Exploring User Background Settings in Cognitive Walkthrough Evaluation on Medical Prototype Interfaces: A Case Study.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Yuanhua Liu

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Sven Dahlman

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

International Journal of Industrial Ergonomics

Vol. 35 4 pp.379-390

Ämneskategorier

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-07