Asfaltbetona un betona kontaktvirsmu defekti un to noversana
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

betong

Asfaltbeläggning

ångblåsor

Författare

Ralejs Tepfers

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Latvijas buvnieciba - Celvedis buvniecibas nozares virzitajiem

1691-4058 (ISSN)

September # 4 80-82

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06