Närvaron av en fundamental dubbelhet
Artikel i övriga tidskrifter, 2006

En personligt hållen reflektion kring relationen mellan konst och vetenskap – och kring begreppet konstnärlig forskning – med utgångspunkt hos kompositören Iannis Xenakis (1922-2001) och hans konstnärsskap.

Iannis Xenakis (1922-2001)

vetenskap

konst

Författare

Andrej Slavik

Göteborgs universitet

Bo Göranzon & Lars Mouwitz (red.), Dialoger

0283-5207 (ISSN)

Vol. 77-78 61-64

Ämneskategorier

Idé- och lärdomshistoria

Mer information

Skapat

2017-10-10