Hur blir man en vinnare? Fallet Biomedicinsk utveckling i Västsverige
Kapitel i bok, 2007

Författare

Jens Laage-Hellman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Annika Rickne

Laestadius, S, Nuur, C. and Ylinenpää (eds), Regional växtkraft i en global ekonomi: Det svenska Vinnväxtprogrammet. Stockhom: Santérus Academic Press

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13