Luminous HC3N line and the HCN/HCO+ ratio in NGC 4418
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Susanne Aalto

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik

Raquel Rodriguez-Monje

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

S. Martín

Astronomy & Astrophysics

Vol. 475 479-485

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Skapat

2017-10-06