Boundedness from H1 to L1 of Riesz Transforms on a Lie Group of Exponential Growth
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Peter Sjögren

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Maria Vallarino

Annales de lInstitut Fourier

0373-0956 (ISSN)

Vol. 58 1117-1151

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-08