Awarding construction contracts in public procurement: using multiple criteria
Doktorsavhandling, 2007

Vasa A, Vera Sandbergs Allé 8, Chalmers tekniska högskola
Opponent: Prof. Will Hughes, School of Construction Management and Engineering, University of Reading, UK

Författare

Fredrik Waara

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

978-91-7385-053-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2734

Vasa A, Vera Sandbergs Allé 8, Chalmers tekniska högskola

Opponent: Prof. Will Hughes, School of Construction Management and Engineering, University of Reading, UK

Mer information

Skapat

2017-10-07