Matrix Ordered Operator Algebras
Preprint, 2007

Författare

Kateryna Iushchenko

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Stanislav Popovych

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06