Numerical Folding of Airbags Based on Optimization and Origami
Licentiatavhandling, 2007

MV:L14
Opponent: Fardin Saedpanah

Författare

Christoffer Cromvik

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2007:12

MV:L14

Opponent: Fardin Saedpanah

Mer information

Skapat

2017-10-06