Possible Retention of Iodine in the Ground
Paper i proceeding, 1980

groundwater

rock

sorption

Kd

radionuclides

Iodine

Författare

Bert Allard

Institutionen för kärnkemi

Karin Andersson

Institutionen för kärnkemi

Jan Rydberg

Institutionen för kärnkemi

Scientific Basis for Nuclear Waste Management

0275-0112 (ISSN)

Vol. 2
0-306-40550-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Annan kemi

ISBN

0-306-40550-4

Mer information

Skapat

2017-10-07