Diffusion of Cesium in Concrete
Paper i proceeding, 1981

Författare

Karin Andersson

Institutionen för kärnkemi

Börje Torstenfelt

Institutionen för kärnkemi

Bert Allard

Institutionen för kärnkemi

Scientific Basis for Nuclear Waste Management

0275-0112 (ISSN)

Vol. 3
0-306-40803-1 (ISBN)

Ämneskategorier

Miljövetenskap

ISBN

0-306-40803-1

Mer information

Skapat

2017-10-07