Sorption Behaviour of Long lived Radionuclides in Igneous Rocks
Paper i proceeding, 1982

mineral

rock

Sorption

radionuclides

Författare

Karin Andersson

Institutionen för kärnkemi

Börje Torstenfelt

Institutionen för kärnkemi

Bert Allard

Institutionen för kärnkemi

Environmental Migration of Long Lived Radionuclides

0074-1872 (ISSN)

Vol. IAEA/SM 257

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07