Water and Solute Migration in Plaster Moulds
Paper i proceeding, 1982

Författare

sven Karlsson

Karin Andersson

Institutionen för kärnkemi

Roger Carlsson

Science of Ceramics

Vol. 11

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07