Diffusion Measurements in Compacted Bentonite
Paper i proceeding, 1982

Författare

Börje Torstenfelt

Institutionen för kärnkemi

Karin Andersson

Institutionen för kärnkemi

Heino Kipatsi

Institutionen för kärnkemi

Bert Allard

Institutionen för kärnkemi

Ulla Olofsson

Institutionen för kärnkemi

Scientific Basis for Nuclear Waste Management

0275-0112 (ISSN)

Vol. 4
0-444-00699-0 (ISBN)

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Geovetenskap och miljövetenskap

Miljövetenskap

ISBN

0-444-00699-0

Mer information

Skapat

2017-10-07