Formation and Properties of Americium Colloids in Aqueous Systems
Paper i proceeding, 1982

groundwater

Americium

colloids

Författare

Ulla Olofsson

Institutionen för kärnkemi

Bert Allard

Institutionen för kärnkemi

Karin Andersson

Institutionen för kärnkemi

Scientific Basis for Nuclear Waste Management

Vol. 4
0-444-00699-0 (ISBN)

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

ISBN

0-444-00699-0

Mer information

Skapat

2017-10-07