Properties and mobilities of Actinide Colloids in Geologic Systems
Paper i proceeding, 1982

groundwater

actinides

Colloid

Författare

Ulla Olofsson

Institutionen för kärnkemi

Bert Allard

Institutionen för kärnkemi

Börje Torstenfelt

Institutionen för kärnkemi

Karin Andersson

Institutionen för kärnkemi

Scientific Basis for Nuclear Waste Management

Vol. 5
0-444-00725-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Miljövetenskap

ISBN

0-444-00725-3

Mer information

Skapat

2017-10-07