Sorption of Actinides in Well Defined Oxidation States
Paper i proceeding, 1982

rock

groundwater

americium

mineral

Sorption

Författare

Bert Allard

Institutionen för kärnkemi

Ulla Olofsson

Institutionen för kärnkemi

Börje Torstenfelt

Institutionen för kärnkemi

Heino Kipatsi

Institutionen för kärnkemi

Karin Andersson

Institutionen för kärnkemi

Scientific Basis for Nuclear Waste Management

Vol. 5
0-444-00725-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Geovetenskap och miljövetenskap

Miljövetenskap

ISBN

0-444-00725-3

Mer information

Skapat

2017-10-07