Radionuclide Migration into Natural Fracture Surfaces of Granitic Rock
Paper i proceeding, 1983

diffusion

rock

fracture surfaces

Radionuclides

sorption

Författare

Börje Torstenfelt

Institutionen för kärnkemi

Thomas Eliasson

Institutionen för kärnkemi

Bert Allard

Institutionen för kärnkemi

Karin Andersson

Institutionen för kärnkemi

Susanne Höglund

Institutionen för kärnkemi

Tomas Ittner

Institutionen för kärnkemi

Ulla Olofsson

Institutionen för kärnkemi

Scientific Basis for Nuclear Waste Management

6
0-444-00780-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Geovetenskap och miljövetenskap

Miljövetenskap

ISBN

0-444-00780-6

Mer information

Skapat

2017-10-07