Electrolyte Migration in Plaster Moulds
Paper i proceeding, 1983

sodium

plaster

Electrolyte

diffusion

Författare

sven Karlsson

Karin Andersson

Institutionen för kärnkemi

Roger Carlsson

Science of Ceramics

Vol. 12

Ämneskategorier

Kemiteknik

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07