Sorption of Some Fission Products and Actinides in Concrete Systems
Paper i proceeding, 1985

radionuclides

Concrete

sorption

Författare

Susanne Höglund

Institutionen för kärnkemi

Lena Eliasson

Institutionen för kärnkemi

Bert Allard

Institutionen för kärnkemi

Karin Andersson

Institutionen för kärnkemi

Börje Torstenfelt

Institutionen för kärnkemi

Scientific Basis for Nuclear Waste Management

Vol. 9
1-55899-064-X (ISBN)

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Miljövetenskap

ISBN

1-55899-064-X

Mer information

Skapat

2017-10-07